آموزش

آخرین نرخ جرائم رانندگی |نمره منفی | کد تخلف

به گزارش وبلاگ می شارژ، سردار تقی مهری  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مصاحبه ای در رابطه با نرخ های جرایم راهنمایی و رانندگی فعلی عنوان کرد معمولا هر سه سال یکبار و براساس قانون امکان تغییر در نزخ جرایم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که این امر توسط پیشنهاد وزرای کشور،مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا انجام می شود.اکنون زمان این تغییرات فرارسیده است و و پشنهادات لازم برای اعلام در بودجه سال آینده به مجلس ارائه شده است. او در ادامه افزود: هر چند احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی وجود دارد اما ما برای این تغییرات از هیئت وزیران تبعیت می کنیم و هر تصمیمی که دولت در این زمینه بگیرد را اجرا میکنیم بعضی از جریمه ها حالت بازدارندگی خود را از دست داده است ما برای جلوگیری از تخلفات بیشتر پیشتهاد بالا بردن نرخ جرایم را به دولت داده ایم. و البته قابل ذکر است که تمام مبالغ به دست آمده از جرائم رانندگی به خزانه دولت واریز می شوند.

جدول نرخ تخلفات رانندگی به همراه کد تخلف

کد تخلفعنوان تخلف رانندگیکلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مراکز صنعتی تجاری-صنعتی (ریال)سایر شهرها (ریال)روستاها و راه های روستایی (ریال)
۲۰۰۱حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰
۲۰۰۲تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ کیلومتر در ساعت)۲۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۱۰۰۰/۰۰۰
۲۰۰۳سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه۲۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۱۰۰۰/۰۰۰
۲۰۰۴عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲۰۰۰/۰۰۰۱۰۰۰/۰۰۰۱۰۰۰/۰۰۰
۲۰۰۵ حرکت به طور مارپیچ۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰
۲۰۰۶حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰
۲۰۰۷رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها۴/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۰۸تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)در ردیف ۲ ادغام شد
۲۰۰۹عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )۹۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
۲۰۱۰تجاوز به چپ از محور راه۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۰۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده رو۶۵۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۰۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۵۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۰۱۳دور زدن در محل ممنوع۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۰۱۴استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی۱۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰
۲۰۱۵نقص در سامانه روشنایی در شب۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
۲۰۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناکدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۱۷رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز۶۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
۲۰۱۸عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و..۶۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
۲۰۱۹عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس۶۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
۲۰۲۰عدم رعایت مقررات حمل بار۱۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
۲۰۲۴حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
۲۰۲۵عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکیدر ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۳۵نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
۲۰۳۹تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی۶۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
۲۰۴۱سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه۷۵۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
۲۰۴۴توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل، یا داخل حریم تقاطع راه آهن۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۰۴۷نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
۲۰۵۰حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین در معابر خط کشی شده۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰
عبور وسایل نقله غیر مجاز از خط ویژه۸۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
۲۰۵۶تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۱۲۲عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات۶۷۵/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۰۶۳نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه۵۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
۲۰۷۴قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۰۸۹نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۰۹۲عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتور سیکلت۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
۲۰۹۳ عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین۶۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
۲۰۹۴نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه۴۵۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۰۹۵مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه۴۵۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰
۲۱۲۳عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
۲۱۷۲پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن۲۰۰/۰۰۰
۲۱۷۳تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر۲۴۰/۰۰۰
۲۰۳۶استفاده از چراغ زنون غیرمجاز۴۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰
۲۱۱۴شیشه دودی غیرمجاز خودرو۵۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰
۲۱۲۵ایجاد آلودگی صوتی۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۰۸۰ نداشتن زنجیر چرخ۳۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
۲۱۵۲توقف روی خطوط عابر پیاده۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
۲۰۶۹شعرنویسی روی خودرو۳۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
 

همچنین مطالعه کنید: ۷ روش سریع استعلام و پرداخت جریمه و خلافی خودرو

کد تخلفات پلیس امنیت اخلاقی

  • کد تخلف  ۱۴ و ۱۵ پلیس امنیت اخلاقی: بد حجابی و بی حجابی داخل خودرو
  • کد تخلف  ۱۶ پلیس امنیت اخلاقی: پوشش نامناسب و روابط نامشروع داخل خودرو
  • کد  تخلف  ۱۷ پلیس امنیت اخلاقی: همراه داشتن حیوانات خانگی (سگ) داخل ماشین یا ایجاد آلودگی صوتی
  • کد تخلف ۳۳ و ۳۵ پلیس امنیت اخلاقی: روزه خواری در خودرو یا استعمال دخانیات

نمره منفی گواهینامه

نمره منفی یکی از قوانین راهنمایی رانندگی است که پلیس راهنمایی رانندگی برای رانندگان پر خطر وضع کرده است. در واقع نمره منفی جریمه ای است که برای رانندگان حادثه ساز در نظر گرفته شده که به صورت یک امتیاز منفی برای انها در نظر گرفته شده است که در مرکز راهنمایی رانندگی به ثبت می رسد. این نوع جریمه، جریمه ای است که به غیر از پرداخت هزینه جریمه و توقیف خودرو می باشد و اختصاص به خود راننده دارد و چنانچه نمره منفی از حد مجاز بیشتر شود، گواهینامه فرد متخلف بمدت شش ماه توقیف می شود. بر اساس گفته پلیس راهنمایی و رانندگی، چنانچه میزان دریافت نمره منفی رانندگی برای هر شخص به ۳۰ برسد، گواهینامه این رانندگان به مدت سه ماه ضبط می شود و امکان رانندگی نخواهند داشت. و بعد از سپری شدن ۳ ماه، راننده باید با پرداخت مبلغ  ۴۰ هزار تومان، میتوانند گواهینامه خود را دریافت نماید. اما چنانچه راننده ای بعد از این سه ماه گواهینامه رانندگی خود را دریافت نمود و مجدا ۲۵ امتیاز منفی رانندگی دریافت کرد، گواهینامه این راننده متخلف به مدت شش ماه توقیف شده و شخص بعد از این مدت با پرداخت مبلغ ۶۰ هزار تومان می تواند گواهینامه خود را دریافت نماید. در مرحله سوم، چنانچه راننده ای مجددا ۲۰ نمره منفی دریافت نماید، گواهینامه راننده بمدت یک سال توقیف میشود که در این مرحله وی باید دوباره در آزمون رانندگی شرکت نماید.

جدول کد نمره منفی تخلفات رانندگی

 
کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

نمره منفی وسایل نقلیه شخصی

نمره منفی وسایل نقلیه عمومی و سنگین

۱

هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

۸۱۰
۲

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۱۰۱۵
۳

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

۵۱۰
۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۵۱۰
۵

حرکت به طور مارپیچ

۳۵
۶

حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها

۵۷
۷

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی

۱۰۲۰
۸

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر درساعت)

۵۱۰
۹

عبور از محل ممنوع

۴۶
۱۰

تجاوز به چپ از محور راه

۵۹
۱۱

عبوروسایل نقلیه از پیاده رو

۵۷
۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۴۶
۱۳

دور زدن در محل ممنوع

۳۵
۱۴

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر

۳۵
۱۵

نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

۳۶
۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

۸۸
۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۷
۱۸

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

۳۷
۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور متخلفین یا پلیس مدرسه

۳۵
۲۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۵۸
برچسب ها

نوشته‌های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن